ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

 วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มีคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายนิรุต มณีมาตย์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวสุมิตรา เขียวไกร ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓(ที่ ๔) ในรายการประกวดมารยาทไทย ประเภททีม

๑.นางสาวอรวรานุช ประตาทะโย ปวช.๒ แผนกวิชาการบัญชี
๒.นายเจษฎา ศิริบุตร ปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

 วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวรุ่งทอง ภาจันทร์คู , นางสาวญาณิศา คลังแสง และ นางสาวพัชริยา วรสุทธิพงษ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แข่งขันรายการ English Public Speaking Contest , English Demonstration Contest จำนวน ๒ คน

๑.นายเกริกไกร ทัพสมบัติ ระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ ๔
๒.นางสาวภัทรธิดา สุวิชา ระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ ๕
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Page 53/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................