ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น. างพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองรักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวพัชริยา วรสุทธิพงษ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันคริสมาสต์ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เดินทางมาให้กำลังใจ คณะครู และ นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประดู่เกมส์ ประปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบคัดเลือก)

  วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ช่วงเวลา ๑๒:๓๐ - ๑๓:๓๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประดู่เกมส์ ประปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบคัดเลือก) มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม อ.พล จ.ขอนแก่น

Page 50/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................