ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรฝ่ายสนันสนุนการศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัล งานวันครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรฝ่ายสนันสนุนการศึกษาดีเด่น เข้ารับรางวัล งานวันครูระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

🏆ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่
1.นายจักรี ราชนิล 2. นางพรปภัทร สุวรรณธร...

กิจกรรมออกบูธ แนะแนวและมอบของขวัญให้เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

  วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมออกบูธ แนะแนวและมอบของขวัญให้เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน และรถจักรยาน จำนวน ๑ คัน ได้แก่ ๑.นายพัชรพล ศรีตัง ๒.นายบวรเกียรติ พลดงนอก ๓. นายภัทรชิระ ประสาวะเก ณ เทศบาลเมืองเมืองพล

การเปิดโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการเปิดโครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวสุดารัตน์ เสดสี นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน จุดสี่แยกประตูเมืองจังหวัดขอนแก่น โดย ท่านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

กิจกรรม ปลูกกล้วย และปล่อยปลา ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ปลูกกล้วย และปล่อยปลา ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ ณ บริเวณสวนเกษตร วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 49/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................