ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย-การอาชีพพล มอบหมายให้ นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ในการอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีหัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขามแก่น 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และหลักสูตรงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

  วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และหลักสูตรงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ โดยมีนายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน กล่าวรายงานการดำเนินงาน มีผู้บริหาร นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ซึ่งมอบหมายให้นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ คณะครูของโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพล ที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ อย่างดียิ่ง 

ลงนามความร่วมมือ (Mou) และรับโล่ที่ระลึกให้กับสถานศึกษา

  วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับสถานศึกษา ประจำปี 2566 พร้อมลงนามความร่วมมือ (Mou) และรับโล่ที่ระลึกให้กับสถานศึกษา ณ ห้องประชุม Townhall อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส (At work)

การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

 วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ณ ห้องผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การออกสอนระยะสั้น รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

  วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำโดย นายทวิณ สุภักดี และ นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการออกสอนระยะสั้น รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านคูขาด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 4/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................