ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘งานครูที่ปรึกษาประชุมร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาในกลุ่มมีปัญหา

  วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. งานครูที่ปรึกษาประชุมร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาในกลุ่มมีปัญหา ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ

  วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านหันใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายประดิษฐ์ แดงกลาง ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผลงาน "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์" สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ วิทยาลัยการอาชีพพล ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัด​ปทุมธานี

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา พร้อมให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 38/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................