ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์

  วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาขีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ดำเนินการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายจักรี ราชนิล พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น

  วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุน

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่7 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา14.30 น. นายวรเชษฐ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูที่ปรึกษาชมรม ร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 20/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................