ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ร่วมงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น

  วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพพลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

  วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2

  ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยนางสาวสกลสุภา พรหมหาลา ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไทยซอน เทค จำกัด

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ เพื่อรับการเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ เพื่อรับการเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566

Page 18/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................