ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธ ที่ 28  มิถุนายน 2566 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้บาดเจ็บป่วย เนื่องในกิ่งกาชาดอำเภอพลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

  วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล นำนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และผู้บาดเจ็บป่วย เนื่องในกิ่งกาชาดอำเภอพลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพลกับบริษัท โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด

  ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายนายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ และนายสุธี ขวาลา ครูประจำแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน ไปปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพลกับบริษัท โกลบอล ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

การประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

การแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ การแข่งขันคัดลายมือและการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. - 13.30 น. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ดำเนินกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ การแข่งขันคัดลายมือและการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักเรียน นักศึกษา จากทุกชมรมวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะคุณครู ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ณ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 14/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................