ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)

  วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น. นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางปรียาภรณ์ อบมาหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)

โครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566"

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566" โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนางณิชานันท์ อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2566 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพพล

การประชุมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

  วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมาย นางปรียาภรณ์ อบมา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

 วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30 น. นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ และน.ส.ดวงชีวัน ปาระมี ได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

Page 12/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................