ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การประชุมการดำเนินงานโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ครูชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 พร้อมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และนายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เข้าร่วมพิธีเปิด “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566” และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพพลเข้าประกวดโครงงานฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

“โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

  วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมาย นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย จากบริษัทเมืองพลมอเตอร์ไบค์ จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

“โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

  วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมาย นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” 

Page 11/109
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................