dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชากลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 article

พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพล หอประชุมอำเภอพล และ เทศบาลเมืองเมืองพล โดยการนำของผู้อำนวยการวรากร  หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมคณะ

ณ หอประชุมอำเภอพล

ณ เทศบาลเมืองเมืองพล
ประชาสัมพันธ์อัพเดท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. article
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ article
นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐ article
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ article
ในระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ article
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
จดหมายข่าว article
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
งานวัดผลและประเมินผล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกม article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
กำหนดการโครงการกิจกรรมเดินทางไกล article
คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ 23 ธ.ค.2558 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
คู่มือสำหรับประชาชน article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปี 2558 article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
คำสั่ง วิทยาลัยการอชีพพล พร้อมด้วย กำหนดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น article
คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ขอเชิญประชุม article
กำหนดการ article
กำหนดการ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
18 พ.ย.57 วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
งานวัดผลและประเมินผล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๗ article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
แจ้งการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
พิธีลงนามความร่วมมือ article
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ article
โครงการปลูกป่า article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
วิทยาลัยการอาชีพพล article
ตารางการนิเทศการสอน article
โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา article
กิจกรรม วันสุนทรภู่ article
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ article
โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" article
การฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง article
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ article
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ article
คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
การเลือกตั้งผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด ส.อ.ศ. ปี ๒๕๕๗ article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ร่าง TOR
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การร่วมประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) article
ประชาสัมพันธ์ article
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) article
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ article
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ article
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การ article
วิทยาลัยการอาชีพพล ออกแนะแนวสันจร ณ ร.ร.เมืองพลพิทยาคม article
วันลอยกระทง 17 พฤศจิกายน 2556 article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการศึกษาดูงาน article
ข่าวประชาสัมพันธ์ article
ข่าวประชาสัมพันธ์ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร article
ตารางนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2556 article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556 article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ๒๕๕๖ article
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๑๖ ปี article
พิธีเปิดป้ายอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ article
ประกาศ article
ประกาศ article
โครงการ article
โครงการปรับปรุงระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา article
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม article
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม article
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ขอยกเลิกประกาศ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล article
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล และประดับแถบ ๓ สี article
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด article
วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล article
ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา โดยท่านผู้อำนวยการวรากร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล article
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น article
GENERAL INTERNATIONAL AGREEMENT article
การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
การประชุมรับฟังนโยบายและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา article
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ article
ประกาศ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพพล article
กิจกรรมสายสัมพันธ์นักศึกษา ระบบทวิภาคี (DVT) article
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) article
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา article
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓ D article
วันต่อต้านยาเสพติด 2555 article
วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ผู้อำนวยการวรากร หิรัญมณีมาศ นิเทศหน้าเสาธงนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล article
โครงการความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) article
โครงการครู ๕ นาที ประจำปี ๒๕๕๕ article
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม 3 D article
โครงการปรับปรุงระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา article
โครงการอบรมพัฒนาเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม article
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขายโอกาสทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในระบบทวิภาคี article
ด้วยวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(รัชกาลที่ ๙) เป็นวันพ่อแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดงานพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารโรงฝึกงาน article
พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ การศึกษาทวิภาคี (DVT) article
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะครู - บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพล , วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ฯลฯ article
วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล article
ข่าวประชาสัมพันธ์ article
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล article
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล
หน้าวิทยาลัยฯ article
ประชาสัมพันธ์ article
ประชาสัมพันธ์ article
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ article
Headline article
ขอเชิญร่วมเปิดศูนย์ในโครงการ Fix it center article
โครงการ article
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งค์การ) articleวิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................