ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 7/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

 

 
วารสารแสด-ฟ้า

จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน มกราคม 2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 8/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 6/2564 ประจำเดือน ตุลาคม2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 5/2564 ประจำเดือน กันายน 2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 4/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
จดหมายข่าว วิทยาลัยการอาชีพพล : ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน เมษายน 2565วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................